کارگاه آموزشی قوانین و مقررات پژوهشی برگزار شد.

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات پژوهشی برگزار شد.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

گارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات پژوهشی با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه روز دوشنبه 17 تیر از ساعت 16 تا 18 عصر در سالن جلسات فجر سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه که در راستای اجرای طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی توسط گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید؛ دکتر مهدی بیات مدیر محترم پژوهشی دانشگاه به بیان قوانین، مقررات و آیین نامه های پژوهشی در زمینه های گرنت، فرصت های مطالعاتی، کنفرانس ها، کارگاه های بین المللی و... پرداخته و به سوالات و ابهامات شرکت کنندگان در کارگاه پاسخ دادند.