آخرین اخبار

در روز سه شنبه مورخ 1402/10/19 دکتر مظاهری سرپرست گروه آمار، بهره وری و نظارت  دانشگاه به همراه دکتر گرشاسبی فخر مدیر محترم دانشجویی از سلف سرویس دانشکده علوم پایه بازدید به عمل آوردند.

دوشنبه، ۲۵ دی ۱۴۰۲

اطلاعیه ها