درباره

کارکنان گروه آمار، بهره وری و نظارت

دکتر وحید ورشاویان
معاون گروه آمار، بهره‌وری و نظارت
تحصیلات : دکترای هواشناسی کشاورزی

ایمیل : v.varshavian@basu.ac.ir
 

تلفن : ۰۸۱۳۱۴۰۱۰۶۷


داخلی : ۱۰۶۷
سیدمهدی ذزفولیان
کارشناس گروه آمار، بهره وری و نظارت
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت

ایمیل :
 

تلفن : ۰۸۱۳۱۴۰۱۰۶۵


داخلی : ۱۰۶۵
احمد اسلامی
کارشناس گروه آمار، بهره وری و نظارت
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :
 

تلفن : 08131401064


داخلی : 1064