کارکنان


روح الله عظیمی
- کارشناس مسئول نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل : roo313.114@gmail.com

تلفن : 08131401064


داخلی : 1064
احمد اسلامی
- کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 08131401064


داخلی : 1064