لطفا ابتدا موارد زیر را مطالعه نموده و سپس اقدام به ثبت درخواست نمایید:

 

* پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامیست.
* توجه داشته باشید؛ در صورتی که درخواست از نوع شکایت باشد، علاوه بر فیلدهای ستاره دار، واردکردن اطلاعات شخصی نیز الزامی می باشد.
* در صورتی که درخواست از نوع شکایت باشد و اطلاعات فردی به طور کامل و صحیح وارد نشده باشد؛ درخواست بررسی نخواهد شد.
* شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب اظهارشده بر عهده شاکی خواهد بود. ضمنا اعلامات در دانشگاه رسیدگی خواهد شد.
* صرفا اطلاعات شخص ذی نفع در فرم وارد شود. به شکایاتی که هویت اعلام کننده معلوم نباشد ترتیب اثر داده نمی شود.
* باتوجه به اینکه اطلاع رسانی از طریق تماس و یا ارسال پیامک انجام می شود، لطفا شماره موبایل را به دقت و باصفر ابتدایی وارد نمایید.

Text to Identify