تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آیین نامه ها و شیوه نامه ها

 
عنوان مرجع تصویب تاریخ تصویب تاریخ اجرا
آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی  1389/10/14  1390/06/01
آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی (جدید) شورای عالی انقلاب فرهنگی 1394/12/18 1395/07/01
شیوه نامه محاسبه بندهای 1و2 ماده2 آیین نامه ارتقاء شورای آموزشی دانشگاه  1390/12/15  1390/12/15
شیوه نامه انتخاب اساتید نمونه آموزشی شورای آموزشی دانشگاه  - -
آیین نامه جدید تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  وزارت علوم  1387/01/24  
آیین نامه تشیل شورای نظارت و ارزیابی  وزارت علوم