قابل توجه شرکت کنندگان در مجموعه کارگاه های کاربرد آمار در پژوهش

قابل توجه شرکت کنندگان در مجموعه کارگاه های کاربرد آمار در پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی که در مجموعه کارگاه های کاربرد آمار در پژوهش شرکت نموده اند می رساند؛ جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه، به دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه واقع در طبقه همکف سازمان مرکزی اتاق شماره 25A مراجعه نمایند.

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه