ثبت نام در کارگاه های طرح دانش افزایی اعضای عیات علمی

ثبت نام در کارگاه های طرح دانش افزایی اعضای عیات علمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی می رساند پیرو دستور العمل اجرایی طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی مصوب جلسه 231 مورخ 25/11/1390 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و همچنین ماده3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه جدید ارتقاء (شیوه ارزیابی فعالیت های ماده1 آیین نامه ارتقاء)، گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کارگاه های مشروحه زیر را برگزار می نماید.

اعضای هیأت علمی می توانند جهت ثبت نام به وب سایت گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه به آدرس  www.evg.basu.ac.ir مراجعه نموده و ضمن آگاهی از شرایط، کاربرگ ثبت نام در کارگاه را تکمیل نمایند.

عناوین و سرفصل های کارگاه های درحال ثبت نام:

1. هنر شاد زیستن
2. آشنایی با مواد مخدر، سبب شناسی گرایش به مواد مخدر، علایم اعتیاد و پیشگیری از مصرف مواد
3. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA
4. ارزشیابی و سنجش علم و پژوهش

جهت در یافت جدول زمانبندی برگزاری کارگاه ها اینجا کلیک نمایید