اطلاعیه ثبت نام در کارگاه های طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی

اطلاعیه ثبت نام در کارگاه های طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی می رساند پیرو دستور العمل اجرایی طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی مصوب جلسه 231 مورخ 25/11/1390 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و همچنین ماده3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه جدید ارتقاء (شیوه ارزیابی فعالیت های ماده1 آیین نامه ارتقاء)، گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کارگاه های مشروحه زیر را در خرداد و تیر ماه سال جاری برگزار می نماید.

اعضای هیأت علمی می توانند جهت ثبت نام به وب سایت گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه به آدرس www.evg.basu.ac.ir مراجعه نموده و ضمن آگاهی از شرایط، کاربرگ ثبت نام در کارگاه را تکمیل نمایند.

جهت دریافت سرفصل کارگاه های زیر کلیک نمایید.

نام کارگاه

مدرس

زمان

مکان

اشتباهات رایج در بررسی های آماری

دکتر رحیم محمودوند

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

دوشنبه 28خرداد

ساعت 14 تا 18

چهارشنبه 30خرداد

ساعت 14 تا 18

متعاقبا اعلام می گردد.

تجزیه و تحلیل مدل های رگرسیونی با استفاده از نرم افزار R

دکتر اصغر سیف

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

سه شنبه 29 خرداد

ساعت 14 تا 18

پنجشنبه 31خرداد

 ساعت 14 تا 18

یکشنبه 3 تیر

ساعت 14 تا 16

متعاقبا اعلام می گردد.

تحلیل سری های زمانی ناپارامتری

دکتر رحیم محمودوند

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

شنبه 2 تیر

ساعت 8 تا 12

متعاقبا اعلام می گردد.

تحلیل خوشه ای با استفاده از نرم افزار SPSS

دکتر اصغر سیف

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

چهارشنبه 6 تیر

ساعت 14 تا 18

متعاقبا اعلام می گردد.

مدیریت مراجع در مقالات با استفاده از نرم افزار EndNote

دکتر اصغر سیف

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

دوشنبه 11 تیر

ساعت 14 تا 18

متعاقبا اعلام می گردد.