قابل توجه مدرسين محترم حق التدريس دانشگاه

 
کد خبر: 12273    1396/11/14

به اطلاع مي رساند گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه در نظر دارد كارگاه هاي روش ها و فنون تدريس و شيوه هاي ارزشيابي را مطابق جدول زير جهت مدرسين حق التدريس برگزار نمايد.

مدرسين محترم حق التدريس مي توانند جهت ثبت نام به وب سايت گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه به آدرس evg.basu.ac.ir  مراجعه نموده و ضمن آگاهي از شرايط، كاربرگ ثبت نام در كارگاه را تكميل نمايند.

 

رديف

دانشكده ها

مخاطبين

مدرس

زمان

مكان

1

شيوه هاي ارزشيابي

(ويژه مدرسين حق التدريس)

گروه 1

مدرسين حق التدريس كليه دانشكده ها

دكتر افشين افضلي

چهارشنبه 

02/اسفند/1396

صبح: 8:00 تا 12:00

سازمان مركزي-سالناجتماعات شهيد ايزدي

2

روشها و فنون تدريس

(ويژه مدرسين حق التدريس)

دكتر محمدرضا يوسف زاده

پنج شنبه

03/اسفند/1396

صبح: 8:30 تا 12:30

بعدازظهر: 14تا 18

سازمان مركزي-سالناجتماعات شهيد ايزدي

1

شيوه هاي ارزشيابي

(ويژه مدرسين حق التدريس)

گروه 2

مدرسين حق التدريس كليه دانشكده ها

دكتر افشين افضلي

چهارشنبه 

09/اسفند/1396

صبح: 8:00 تا 12:00

سازمان مركزي-سالناجتماعات شهيد ايزدي

2

روشها و فنون تدريس

(ويژه مدرسين حق التدريس)

دكتر محمدرضا يوسف زاده

پنج شنبه

10/اسفند/1396

صبح: 8:30 تا 12:30

بعدازظهر: 14تا 18

سازمان مركزي-سالناجتماعات شهيد ايزدي

 

 

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند