قابل توجه شركت كنندگان در مجموعه كارگاه هاي كاربرد آمار در پژوهش

 
کد خبر: 16091    1397/05/14

به اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي كه در مجموعه كارگاه هاي كاربرد آمار در پژوهش شركت نموده اند مي رساند؛ جهت دريافت گواهي شركت در كارگاه، به دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه واقع در طبقه همكف سازمان مركزي اتاق شماره 25A مراجعه نمايند.

گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگ 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند