فايل هاي كارگاه تجزيه و تحليل مدل هاي رگرسيوني با نرم افزار R

 
کد خبر: 15924    1397/04/03

قابل توجه شركت كنندگان در كارگاه تجزيه و تحليل مدل هاي رگرسيوني با نرم افزار R:

جهت دريافت فايل هاي مورد نياز كارگاه تجزيه و تحليل مدل هاي رگرسيوني با نرم افزار R به لينك زير مراجعه فرماييد.

فايل هاي مورد نياز كارگاه تجزيه و تحليل مدل هاي رگرسيوني با نرم افزار R 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند