اطلاعيه ثبت نام در كارگاه هاي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيات علمي

 
کد خبر: 15782    1397/03/05

به اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي مي رساند پيرو دستور العمل اجرايي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب جلسه 231 مورخ 25/11/1390 شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و همچنين ماده3 شيوه نامه اجرايي آيين نامه جديد ارتقاء (شيوه ارزيابي فعاليت هاي ماده1 آيين نامه ارتقاء)، گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه كارگاه هاي مشروحه زير را در خرداد و تير ماه سال جاري برگزار مي نمايد.

اعضاي هيأت علمي مي توانند جهت ثبت نام به وب سايت گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه به آدرس www.evg.basu.ac.ir مراجعه نموده و ضمن آگاهي از شرايط، كاربرگ ثبت نام در كارگاه را تكميل نمايند.

جهت دريافت سرفصل كارگاه هاي زير كليك نماييد.

نام كارگاه

مدرس

زمان

مكان

اشتباهات رايج در بررسي هاي آماري

دكتر رحيم محمودوند

عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا

دوشنبه 28خرداد

ساعت 14 تا 18

چهارشنبه 30خرداد

ساعت 14 تا 18

متعاقبا اعلام مي گردد.

تجزيه و تحليل مدل هاي رگرسيوني با استفاده از نرم افزار R

دكتر اصغر سيف

عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا

سه شنبه 29 خرداد

ساعت 14 تا 18

پنجشنبه 31خرداد

 ساعت 14 تا 18

يكشنبه 3 تير

ساعت 14 تا 16

متعاقبا اعلام مي گردد.

تحليل سري هاي زماني ناپارامتري

دكتر رحيم محمودوند

عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا

شنبه 2 تير

ساعت 8 تا 12

متعاقبا اعلام مي گردد.

تحليل خوشه اي با استفاده از نرم افزار SPSS

دكتر اصغر سيف

عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا

چهارشنبه 6 تير

ساعت 14 تا 18

متعاقبا اعلام مي گردد.

مديريت مراجع در مقالات با استفاده از نرم افزار EndNote

دكتر اصغر سيف

عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا

دوشنبه 11 تير

ساعت 14 تا 18

متعاقبا اعلام مي گردد.

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند