قابل توجه شركت كنندگان در كارگاه هاي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيات علمي

 
کد خبر: 14583    1397/01/27

به اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي و مدرسين محترم حق التدريس كه در كارگاه هاي 1. پژوهش هاي فناورآنه بر مبناي نرم افزارهاي علوم اسلامي و... 2. آشنايي با سامانه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي 3. ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي 4. روش ها و فنون تدريس شركت نموده اند مي رساند؛ جهت دريافت گواهي شركت در كارگاه، به دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه واقع در طبقه همكف سازمان مركزي اتاق شماره 25A مراجعه نمايند.

گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند