رئیس گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

دكتر افشین افضلی
تحصیلات:  دكتري تخصصي سنجش و اندازه گیری
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  afzali.afshin@basu.ac.ir
وب سایت:  http://basu.ac.ir/~afzali.afshin
تلفن:  08138381139
تلفن داخلي:  396
آدرس:  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی، دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند