ثبت نام > ثبت نام كارگاه ها

جهت كسب اطلاعات بيشتر از شرايط كارگاه هاي در حال ثبت نام به جدول پايين صفحه مراجعه نماييد.
    فرم ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيات علمي

پست الكترونيكي:
-


كد امنيتي:
 Security code
 
توضيحات :

 
 

اعضاي محترم هيأت علمي و مديران محترم گروه هاي آموزشي مي توانند كارگاه هاي تخصصي درخواستي خود را (درصورت نياز با ذكر مدرس كارگاه) به دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه پيشنهاد نمايند.

 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند