آيين نامه ها و شيوه نامه ها


عنوان مرجع تصويب تاريخ تصويب تاريخ اجرا
آيين نامه ارتقاء مرتبه علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي  1389/10/14  1390/06/01
آيين نامه ارتقاء مرتبه علمي (جديد) شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1394/12/18 1395/07/01
شيوه نامه محاسبه بندهاي 1و2 ماده2 آيين نامه ارتقاء شوراي آموزشي دانشگاه  1390/12/15  1390/12/15
شيوه نامه انتخاب اساتيد نمونه آموزشي شوراي آموزشي دانشگاه  - -
آيين نامه جديد تشكيل شورا و مديريت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  وزارت علوم  1387/01/24  
آيين نامه تشيل شوراي نظارت و ارزيابي  وزارت علوم    

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند