کد خبر: 10845    1396/08/27
كارگاه آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات جذب و تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي
قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه
کد خبر: 10824    1396/08/23
كارگاه آشنايي با قوانين و مقررات آموزشي برگزار شد.
كارگاه آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات آموزشي (ارتقاء مرتبه علمي، ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي و...) با حضور اعضاي هيأت علمي برگزار گرديد.
کد خبر: 10786    1396/08/20
كارگاه آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات آموزشي (ارتقاء مرتبه، ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمي و ...)
ثبت نام در كارگاه آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات حوزه معاونت آموزشي (ارتقاء مرتبه علمي، ترفيع ساليانه اعضاي هيأت علمي و ...)
کد خبر: 10748    1396/08/13
كارگاه آموزشي علم سنجی و ... برگزار شد.
كارگاه آموزشي علم سنجی، شاخص­ های ارزیابی پژوهشی و معیارهای انتخاب مجلات در دانشكده علوم انساني برگزار شد.
کد خبر: 10616    1396/07/25
قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه
ثبت نام در كارگاه علم سنجی و شاخص­های ارزیابی پژوهشی و معیارهای انتخاب مجلات
کد خبر: 10542    1396/07/11
قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي شركت كننده در كارگاه هاي شيوه هاي ارزشيابي و روشها و فنون تدريس
جهت دريافت گواهي شركت در كارگاه به دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت مراجعه نمايند.
کد خبر: 10477    1396/07/01
كارگاه آموزشي روش ها و فنون تدريس برگزار شد
كارگاه آموزشي روش ها و فنون تدريس با حضور اعضاي هيأت علمي دانشگاه برگزارشد.
کد خبر: 10400    1396/06/25
كارگاه آموزشي شيوه هاي ارزيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي برگزار شد
كارگاه آموزشي شيوه هاي ارزيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي با حضور اعضاي هيأت علمي دانشگاه برگزارشد.
کد خبر: 10341    1396/06/20
تغيير زمان برگزاري كارگاه آموزشي روش ها و فنون تدريس
قابل توجه اعضاي هيات علمي كه در كارگاه آموزشي روش ها و فنون تدريس ثبت نام نموده اند:
کد خبر: 10257    1396/06/07
قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه
اطلاعيه برگزاري كارگاه هاي طرح دانش افزايي در شهريور سال جاري
 |<  <  1 2 3 4 5  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند