کد خبر: 16091    1397/05/14
قابل توجه شركت كنندگان در مجموعه كارگاه هاي كاربرد آمار در پژوهش
جهت دريافت گواهي شركت در كارگاه، به دفتر نظارت،‌ ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه مراجعه نماييد
کد خبر: 15924    1397/04/03
فايل هاي كارگاه تجزيه و تحليل مدل هاي رگرسيوني با نرم افزار R
قابل توجه شركت كنندگان در كارگاه تجزيه و تحليل مدل هاي رگرسيوني با نرم افزار R
کد خبر: 15782    1397/03/05
اطلاعيه ثبت نام در كارگاه هاي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيات علمي
كارگاه هاي آموزشي كاربرد آمار در تحقيق و پژوهش
کد خبر: 15623    1397/02/02
ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي ويژه دهه سرآمدي آموزش
كارگاه هاي آموزشي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيات علمي ويژه دهه سرآمدي آموزش
کد خبر: 14583    1397/01/27
قابل توجه شركت كنندگان در كارگاه هاي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيات علمي
جهت دريافت گواهي شركت در كارگاه، به دفتر نظارت،‌ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه مراجعه نماييد.
کد خبر: 12273    1396/11/14
قابل توجه مدرسين محترم حق التدريس دانشگاه
برگزاري كارگاه هاي روش ها و فنون تدريس و شيوه هاي ارزشيابي (ويژه مدرسين حق التدريس دانشگاه)
کد خبر: 12272    1396/11/14
قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه
برگزاري كارگاه هاي طرح دانش افزايي در بهمن ماه سال جاري
کد خبر: 11034    1396/10/03
اولين جلسه از دور چهارم هيات نظارت،‌ ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان برگزار شد.
اولين جلسه از دور چهارم هيات نظارت،‌ ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان در سالن جلسات شهيد ايزدي برگزار شد. 
کد خبر: 10993    1396/09/26
قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي شركت كننده در كارگاه هاي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيات علمي
جهت دريافت گواهي شركت در كارگاه، به دفتر نظارت،‌ارزيابي و تضمين كيفيت مراجعه نماييد.
 |<  < 1 2 3 4 5  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند