اطلاعيه گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت جهت دريافت گواهي شركت در كارگاه هاي طرح دانش افزايي اعضاي هيأت علمي

 
کد خبر: 7872    1396/03/03

به اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي كه در كارگاه هاي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي شركت نموده اند مي رساند؛ جهت دريافت گواهي شركت در كارگاه، حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري به دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه واقع در سازمان مركزي مراجعه نمايند.

گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند