گارگاه آموزشي كاربرد مدلهاي رگرسيوني چند متغيره در مطالعات اجتماعي، جمعيتي و بهداشتي برگزار شد.

 
کد خبر: 6635    1396/01/23

كارگاه آموزشي كاربرد مدلهاي رگرسيوني چند متغيره در مطالعات اجتماعي، جمعيتي و بهداشتي با حضور اعضاي هيأت علمي دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه دخترانه نهاوند روزهاي شنبه، يكشنبه و دوشنبه 19 تا 21 فروردين سال جاري از ساعت 14 الي 19 عصر توسط دكتر امير عرفاني عضو هيأت علمي دانشگاه نيپيسينگ كانادا، در سايت كامپيوتر  كارشناسي ارشد دانشكده علوم انساني برگزار گرديد.

در اين كارگاه كه در راستاي اجراي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي توسط گروه نظارت و ارزيابي برگزار شد؛ دكتر عرفاني پس از طرح مباحث مقدماتي آمار، به كاربرد مدلهاي رگرسون چند متغيره در مطالعات اجتماعي، جمعيتي و بهداشتي پرداخت. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند