برگزاري كارگاه پروپوزال نويسي با رويكرد تحقيقات كمي ويژه دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي

 
کد خبر: 6616    1396/01/19

به اطلاع دانشجويان محترم مقاطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي  جامعه شناسي، پژوهشگري، جمعيت شناسي، روان شناسي، اقتصاد، علوم تربيتي و ترويج كشاورزي) مي رساند گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه يك دوره كارگاه پروپوزال نويسي با رويكرد تحقيقات كمي را با شرايط زير برگزار مي نمايد.

دانشجويان محترم مي توانند جهت ثبت نام به وب سايت گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه evg.basu.ac.ir مراجعه نموده و ضمن آگاهي از شرايط، كاربرگ ثبت نام در كارگاه را تكميل نمايند.

با توجه به محدودديت ظرفيت كارگاه، اولويت با افرادي است كه زودتر فرم ثبت نام را تكميل و هزينه كارگاه را واريز نمايند.

نام كارگاه: پروپوزال نويسي با رويكرد تحقيقات كمي

ويژه دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي در رشته هاي جامعه شناسي، پژوهشگري، جمعيت شناسي، روان شناسي، اقتصاد، علوم تربيتي و ترويج كشاورزي

مدرس: دكتر امير عرفاني عضو هيأت علمي Nipissing University كشور كانادا

مكان: متعاقبا اعلام مي گردد.

زمان: پنج شنبه 24 فروردين 1396   ساعت 8 صبح تا 16 عصر (همراه با صرف ناهار)

هزينه ثبت نام: 500000 ريال (پنجاه هزار تومان)

هزينه كارگاه را به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه نزد بانك ملت به شماره حساب 5652189945 و يا شماره كارت 6104337849181738 با شناسه واريز 4805176 واريز نموده و فيش آن را هنگام ثبت نام بارگزاري نماييد. (متقاضيان مي توانند از طريق سايت دانشگاه/خدمات الكترونيكي/درگاه پرداخت درآمدها اقدام نموده و از يكي از گزينه هاي پرداخت بر اساس شناسه يا پرداخت بر اساس عنوان استفاده نمايند. در اينصورت نياز به بارگزاري فيش نيست).

راهنماي ثبت نام در كارگاههاي آموزشي 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند