قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي شركت كننده در كارگاه هاي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيات علمي

 
کد خبر: 10993    1396/09/26

به اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي كه در كارگاه هاي 1. علم سنجي، ... 2.قوانين و مقررات آموزشي 3.قوانين و مقررات جذب و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي شركت نموده اند مي رساند؛ جهت دريافت گواهي شركت در كارگاه، به دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه واقع در طبقه همكف سازمان مركزي مراجعه نمايند.

گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند