كارگاه آموزشي شيوه هاي ارزيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي برگزار شد

 
کد خبر: 10400    1396/06/25

كارگاه آموزشي شيوه هاي ارزيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي با حضور اعضاي هيأت علمي دانشگاه پنج شنبه 23 شهريور سال جاري از ساعت 8 تا 12صبح و 14 تا 18 عصر توسط گروه نظارت و ارزيابي در سالن جلسات فجر سازمان مركزي دانشگاه برگزار گرديد.

در اين كارگاه كه در راستاي اجراي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي برگزار شد؛ جناب آقاي دكتر اصغر مينايي (عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي تهران) پس از طرح مباحث مقدماتي، به مفاهيم ارزيابي، شرايط اجراي يك آزمون، نمره گذاري و تحليل آن و روشهاي ارزيابي پيشرفته و... را ارائه نموده و به پرسشهاي شركت كنندگان پاسخ دادند. 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند