قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه

 
کد خبر: 10257    1396/06/07

به اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي مي رساند پيرو دستور العمل اجرايي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب جلسه 231 مورخ 25/11/1390 شوراي اسلامي شدن دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و همچنين ماده3 شيوه نامه اجرايي آيين نامه جديد ارتقاء (شيوه ارزيابي فعاليتهاي ماده1 آيين نامه ارتقاء) گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه كارگاه هاي مشروحه زير را برگزار مي نمايد.

اعضاي هيأت علمي مي توانند جهت ثبت نام به وب سايت گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه مراجعه نموده و ضمن آگاهي از شرايط، كاربرگ ثبت نام در كارگاه را تكميل نمايند.

رديف

عنوان كارگاه

مدرس

زمان

مكان

هزينه ثبت نام

1

روش ها و فنون تدريس

دكتر محمدرضا يوسف زاده

دانشگاه بوعلي

چهارشنبه

 22/شهريور/1396

8 تا12 و 14 تا 18

متعاقبا اعلام مي گردد.

رايگان

2

شيوه هاي ارزشيابي فهاليت هاي آموزشي و پژوهشي در كلاس

دكتر اصغرمينايي 

دانشگاه علامه طباطبايي

پنج شنبه 23/شهريور/1396

8 تا12 و 14 تا 18

متعاقبا اعلام مي گردد

رايگان

 

ساير كارگاه هاي آموزشي در اطلاعيه هاي بعدي به اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي خواهد رسيد.

آيين نامه و شيوه نامه هاي مرتبط:

دستور العمل اجرايي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي

شيوه نامه اجرايي آيين نامه جديد ارتقاء

سرفصل دوره هاي مندرج در رديف هاي 1 تا 5 جدول شماره 1 ماده 3 شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقاء 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند