سرپرست گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه

دكتر محمدرضا يوسف زاده
تحصیلات:  دكتري تخصصي علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي
مرتبه علمی:  دانشيار
ایمیل:  nimrooz@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/yousefzadeh
تلفن:  08138381139
تلفن داخلي:  396
آدرس:  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند