ثبت نام > ثبت نام كارگاه ها

                                                                             فرم ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي

پست الكترونيكي:
كد امنيتي:
 Security code


رديف

عنوان كارگاه و سرفصل

مدرس

زمان

مكان

هزينه ثبت نام

1

آشنايي با قوانين و مقررات جذب و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي

دكتر بيژن حاجي عزيزي
  دبير هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي

دوشنبه
  29/آبان/1396
16 تا 18 عصر

سالن جلسات فجر (سازمان مركزي، رو به روي دفتر رياست)

رايگان

توضيحات :

 

اعضاي محترم هيأت علمي و مديران محترم گروه هاي آموزشي مي توانند كارگاه هاي تخصصي درخواستي خود را (درصورت نياز با ذكر مدرس كارگاه) به دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه پيشنهاد نمايند.

 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند