ثبت نام > ثبت نام كارگاه ها

جهت كسب اطلاعات بيشتر از شرايط كارگاه هاي در حال ثبت نام به پايين صفحه مراجعه نماييد.
    فرم ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي

پست الكترونيكي:
-
كد امنيتي:
 Security code
 
توضيحات :

 
اعضاي محترم هيأت علمي و مديران محترم گروه هاي آموزشي مي توانند كارگاه هاي تخصصي درخواستي خود را (درصورت نياز با ذكر مدرس كارگاه) به دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه پيشنهاد نمايند.

 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند