ثبت نام در كارگاه

                                                                             فرم ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
پست الكترونيكي:  

 
 

 
 
 
 
 
بارگذاریكد امنيتي:
 Security code


شيوه نامه اجرايي آيين نامه جديد ارتقاء.pdf  
سرفصل دوره هاي دانش افزايي ايين نامه جديد ارتقاء.pdf  

توضيحات :


كارگاههايي كه در دهه سرآمدي آموزش برگزار مي گردد به همين مناسبت بدون هزينه مي باشد

اعضاي محترم هيأت علمي و مديران محترم گروه هاي آموزشي مي توانند كارگاه هاي تخصصي درخواستي خود را (درصورت نياز با ذكر مدرس كارگاه) به دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه پيشنهاد نمايند
.

 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند